GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”)

Správce osobních údajů: Pavel Hermann / Živan, se sídlem 17. listopadu 909, 738 01  Frýdek-Místek, IČO: 74634071 DIČ: CZ8106274968, podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku, vedeném Magistrátem města Frýdku-Místku, Živnostenský úřad, Sp. Zn. ŽÚ/1595/2017/La Čj. ŽÚ/1595/2017/La/3.

Preambule

Tyto podmínky obsahují informace o zpracování osobních údajů předaných společnosti  zákazníkem při uskutečnění objednávky (uzavření smlouvy) a  návštěvníkem webu v rámci komunikace se společností. Nevztahují se na zpracování osobních údajů na základě udělení souhlasu.

I. Zpracování na základě objednávky

 1. Jako správce vašich osobních údajů (kontakt viz. výše) odpovídáme za jejich ochranu a zavazujeme se je zpracovávat s odpovídajícím technickým a organizačním  zabezpečením. Jsou-li nám předány v rámci objednávky zboží či služeb, zpracováváme je vždy za níže uvedených podmínek. 
 2. Účel, právní základ zpracování a doba zpracování vašich osobních údajů je následující:
  1. účel: vyřízení objednávky a navazujících smluvních či zákonných povinností, vyřízení reklamace a další úkony související se smluvními povinnostmi; právní základ: plnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR); doba zpracování: 2 roky, případně do konce záruční doby, trvá-li déle než dva roky.
  2. účel: archivace účetních dokladů na základě povinnosti vyplývající z účetních právních předpisů; právní titul: splnění právní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR); doba zpracování: určená příslušným právním předpisem.
  3. účel: přímý marketing - nabízení zboží a služeb, oznamování slevových akcí, výprodejů, zasílání informací o nabízených produktech apod., zejména formou zasílání obchodních sdělení na e-mail, právní důvod: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); délka zpracování: 3 roky.
  4. účel: zajištění IT a síťové bezpečnosti zpracování, právní základ: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR); délka zpracování: 3 roky.
  5. účel: případné vymáhání právních nároků z uzavřené smlouvy či související právní spory; právní základ: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR); délka zpracování: 3 roky.
 3. Nemáte povinnost nám osobní údaje poskytnout, jedná se však o podmínku pro realizaci objednávky (uzavření smlouvy) - zpracování budeme provádět ze smluvních důvodů.
 4. V rámci zpracování osobních údajů můžeme předat Vaše osobní údaje těmto zpracovatelům a příjemcům:
  1. poskytovatelé softwaru – usnadnění provozu pro správu kontaktů a fakturaci, či jiné kancelářské aplikace),
  2. účetní kancelář - za účelem vedení účetní agendy a související archivace daňových dokladů,
  3. daňový poradce, auditor, advokátní kancelář za účelem poradenství
  4. inkasní agentury - za účelem vymáhání či inkasa pohledávek společnosti,
  5. poskytovatelé platebních brán a bankovním ústavům za účelem vyřízení vaší objednávky,
  6. dopravní společnosti za účelem zajištění dopravy vámi objednaného zboží,
  7. orgánům státní správy v případech stanovených právními předpisy,
  8. případně další osoby,
 5. vše podle aktuálních potřeb a v rozsahu nezbytném pro organizační a technické zajištění řádného provozu velkoskladu.
 6. Pro vyjádření nesouhlasu (námitky) se zpracováním vašich osobních údajů, jakož i uplatnění dalších práv, které můžete vůči nám během zpracování uplatnit použijte tuto adresu info@zivan.cz.

II. Zpracování v rámci vyřizování dotazů/podnětů

 1. Jako správce vašich osobních údajů (kontakt viz. výše) odpovídáme za jejich ochranu a zavazujeme se je zpracovávat s odpovídajícím technickým a organizačním zabezpečením. Jsou-li nám předány v rámci dotazů/podnětů týkajících se zboží čí služeb nebo jiných záležitostí týkajících se provozu velkoskladu (prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu, telefonu apod.), zpracováváme je vždy za níže uvedených podmínek.
 2. Účel, právní základ zpracování a doba zpracování vašich osobních údajů je následující:
  1. účel: vedení korespondence a uchování historie korespondence; právní základ: plnění smlouvy - jednání o objednávce (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. b) GDPR) a oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR) v případě dotazů nesouvisejících se zájmem návštěvníka webu uzavřít objednávku; doba zpracování: 1 rok od vyřízení dotazu či podnětu,
  2. účel: obesílání tazatelů ke zboží či službám - nabízení zboží a služeb, oznamování slevových akcí, výprodejů, zasílání informací o nabízených produktech apod. - zejména formou obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu; právní důvod: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); délka zpracování: 1 rok.
  3. účel: fyzická, IT a síťová bezpečnost zpracování; právní základ: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR); doba zpracování: 1 rok.
 3. Do zpracování vašich osobních údajů zapojujeme tyto zpracovatele:
  1. poskytovatelé softwaru – usnadnění provozu pro správu kontaktů a fakturaci, či jiné kancelářské aplikace),
 4. Pro vyjádření nesouhlasu (námitky) se zpracováním vašich osobních údajů, jakož i pro uplatnění dalších práv, které můžete vůči nám během zpracování uplatnit (viz násl. článek) nám pište zde: info@zivan.cz.
 5. Pokud si na základě korespondence s námi objednáte zboží či služby, vaše údaje budou zpracovány za podmínek uvedených v předchozím článku I

III. PRÁVA ZÁKAZNÍKA

Po dobu, kdy zpracováváme vaše osobních údaje máte právo:

Pro uplatnění výše uvedených nároků pište na e-mail: info@zivan.cz. V případě pochybností, zda-li zpracováváme vaše osobní údaje řádně - podle příslušných právních předpisů, můžete se obrátit rovněž na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Bez lepku, sóji, konzervantů a přidaného cukru

Tyčinky bez lepku nejsou vhodné pouze pro celiaky či osoby alergické na lepek, příznivě působí také na zdraví všech konzumentů. Alergici na sóju mohou mlsat bez obav a také v tyčince nenajdete žádné konzervanty, éčka a přidané cukry.

Kontakt

Živan RAW s.r.o.
8. pěšího pluku 2380
738 01 Frýdek-Místek

IČO: 07920717
DIČ: CZ07920717

Objednávky zasílat na:
Ing. Lenka Kleinwächterová
email: objednavky@zivan.cz
tel.: +420 605 952 220

Pro technické dotazy:
Pavel Hermann
email: pavel.hermann@zivan.cz
tel.: +420 732 779 483

Pro spolupráci:
Jaromír Stopka
email: jaromir.stopka@zivan.cz
tel.: +420 732 850 296

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře berete na vědomí zpracování osobních údajů.